en_US
WETI
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
11/12 Gabriela Narutowicza Street, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Poland
Facebook
Gdansk University of Technology

The new building of the Faculty
The Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics ETI (formerly named the Faculty of Electronics is the largest of the University’s Faculties, currently comprising 16 Departments with 4000 students either at M Eng or B Eng level, at two-level studies and doctoral studies.

The ETI Faculty has had the highest category in scientific research since 1992. This is at present category 1 (former A category), according to the Ministry of Science and Higher Education classification system. The Faculty’s scientific activities are diverse and the main subjects of research are the same that are taught to students.
Innovative ETI Technologies >>On 21 September 2006 the National Accreditation Commission gave positive opinion of the teaching quality with regards to the Control Engineering and Robotics study line taught at the M Eng level.

On 31 May 2007 the National Accreditation Commission gave positive opinion of the teaching quality with regards to the Electronics and Telecommunications study line taught at the M Eng level.

On 3 September 2009 the National Accreditation Commission gave positive opinion of the teaching quality with regards to the Informatics study line taught at the Eng and M Eng level.

 
PROJECTS CO-FINANCED BY EUROPEAN UNION
from the European Structural Funds Programme:
"Construction site of the new building of the Faculty of Electronics, Telecommunications, and Informatics, which will serve as the Information Technology Research and Teaching Centre as well as the Tri-City Academic Computer Centre TASK."
"Technical infrastructure modernization of student labs at the Faculty of Electronics, Telecommunications, and Informaticts at Gdansk University of Technology."
"Partnership building and strategic development planning for the ICT-ETI cluster"
 
 
soon
Ogłoszenie konkursowe
Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Degradacja wodorowa utlenionych stopów cyrkonu”.
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na WETI
Wydziałowa, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 - 26 września br. (piątek) o godz. 10.15 w Audytorium 1 i 2 budynku WETI B.

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 ustalona jest w Piśmie Okólnym nr 12/2014 Rektora PG.

Studia podyplomowe XVII edycja NMIO
Zapraszamy na XVII edycję studiów podyplomowych “Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania”
Studia podyplomowe XII edycja PiZSK

Zapraszamy na XII edycję studiów podyplomowych "PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI"

Archive
important news
Nagroda Premiera dla prof. Czyżewskiego z zespołem
Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał I Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 r. W skład zespołu laureatów z Katedry Systemów Multimedialnych wchodzą: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr inż. Piotr Odya oraz mgr inż. Rafał Rybacki.
Nagroda dla dra Roberta Bogdanowicza i Mateusza Ficka (KMOE WETI PG)
Poster "Fabrication and characterization of CVD diamond-coated MEMS and NEMS structures" dra Roberta Bogdanowicza i Mateusza Ficka z Katedry Metrologii i Optoelektroniki został nagrodzony nagrodą  na 4th Conference on Nano- and Micromechanics, która odbyła się 8-10 lipca 2014 we Wrocławiu.
Oferta
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza osoby chętne  do współpracy przy realizacji zadań projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: „ Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i foniczno-wizyjnej z komputerami mobilnymi”. Szczegóły w pliku.
Nagroda i wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat KKRRiT-2014
W konkursie na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2014 II nagrodę otrzymała Agnieszka Czapiewska (KSSR WETI PG)  za referat Nowy algorytm wyznaczania położenia obiektów na podstawie pomiarów odległości w środowisku wewnątrzbudynkowym. 
Wyróżnienie otrzymał Piotr Rajchowski (KSSR WETI PG) za referat Implementacja i badanie interfejsu zapewniającego współpracę radiostacji lotniczej z cyfrową magistralą pokładową ARINC 429.


III nagroda w konkursie FWRRiTM na najlepszą pracę doktorską
Dnia 11 czerwca 2014, w Warszawie, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2014) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
III nagrodę zdobył dr inż. Michał LECH (KSMM WETI PG)za rozprawę Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego, promotor - prof. Bożena Kostek (LAF WETI PG). 
Archive
 
recommended links:
 
Wirtualna wycieczka po WETI
DLA KANDYDATÓW

printer friendly
Faculty Office - tel.: +48 58 347 2277, +48 58 347 1784, fax: +48 58 348 6373, e-mail:
Registrar's Office - extramural: +48 58 347 1935, PhD studies: +48 58 348 61 98, stationary I level: +48 58 348 6196, stationary II level: +48 58 348 6281, e-mail:
This site uses cookies. More information: here
Remarks and errors please submit to: Change to small size